Strip-1.png

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme")


Son güncelleme: 5 Mayıs 2021

 

"Kabul Ediyorum" düğmesine tıklamadan, Fishing: North Atlantic'i indirmeden veya kullanmadan önce lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun.


Açıklama ve Tanımlar


Açıklama

Baş harfleri büyük yazılan kelimeler, aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olmalarına bakılmaksızın aynı anlamı taşır.


Tanımlar

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:


Sözleşme, uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak Şirket ve Sizin aranızdaki tüm sözleşmeyi oluşturan işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ifade eder.
Uygulama, Size Şirket tarafından sağlanan ve Sizin bir Cihaza indirdiğiniz Fishing: North Atlantic adlı yazılım programını ifade eder.
Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norveç merkezli Misc Games AS'yi ifade eder.
İçerik, içeriğin biçimine bakılmaksızın Sizin tarafınızdan gönderilebilecek, yüklenebilecek, bağlantı verilebilecek veya başka bir şekilde kullanıma sunulabilecek metin, resim veya diğer bilgiler gibi içerikleri ifade eder.
Ülke, Norveç'i ifade eder.
Cihaz; bir bilgisayar, mobil veya dijital tablet, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation4™ ve PlayStation5™ gibi Uygulamaya erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.
Üçüncü Taraf Hizmetleri, Uygulama tarafından görüntülenebilen, dahil edilebilen veya kullanıma sunulabilen ve üçüncü bir taraf tarafından sağlanan herhangi bir hizmet veya içeriği (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) ifade eder.
Siz, Uygulamaya veya şirkete erişen veya kullanan kişiyi ya da söz konusu kişinin adına Uygulamaya erişen veya Uygulamayı kullanan diğer tüzel kişiliği ifade eder.


Onay

 

"Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak, Uygulamayı indirerek veya kullanarak, bu Sözleşmenin şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Eğer bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklamayın, Uygulamayı indirmeyin ya da kullanmayın.


Bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasındaki yasal bir belgedir ve Şirketin Size sunduğu Uygulamayı kullanımınızı yönetir.
Uygulama, bu Sözleşmenin şartlarına tamamen uygun olarak kullanılmak üzere Şirket tarafından Size satılmaz, lisanslanır.

 

Lisans

 

Lisans Kapsamı

Şirket, Uygulamayı bu Sözleşmenin şartlarına tamamen uygun olarak indirmeniz, kurmanız ve kullanmanız için Size iptal edilebilen, münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir lisans verir.


Şirket tarafından Size sağlanan bu lisans, bu Sözleşmenin şartlarına tamamen uygun olarak sergileyeceğiniz yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız içindir.


Lisans Kısıtlamaları

Aşağıdakileri yapmayacağınızı ve başkalarının da bunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:


•    Uygulamayı lisanslamak, satmak, kiralamak, devretmek, dağıtmak, iletmek, barındırmak, dış kaynak kullanmak, ifşa etmek veya başka bir şekilde ticari olarak istismar etmek veya Uygulamayı herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunmak.
•    Uygulamayı, yukarıdaki 'Lisans' bölümünde izin verilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla kopyalamak veya kullanmak.
•    Uygulamanın herhangi bir bölümünü değiştirmek, türev çalışmalar yapmak, parçalarına ayırmak, şifresini çözmek, tersine derlemek veya tersine mühendislik uygulamak.
•    Şirketin veya iştiraklerinin, ortaklarının, tedarikçilerinin veya Uygulamanın lisans sağlayıcılarının herhangi bir tescilli bildirimini (herhangi bir telif hakkı veya ticari marka bildirimi dahil) kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek.

 

Fikri Mülkiyet


Tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Uygulama, Şirketin yegane ve münhasır mülküdür ve böyle kalacaktır.


Şirket, Uygulamadan kaynaklanan veya Uygulama ile ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasıyla ilgili olarak Size teminat vermek veya Sizi savunmak zorunda değildir. Şirketin geçerli yasalar uyarınca tazminat sağlaması gerektiği ölçüde, Şirket, Uygulamanın veya sizin Uygulamayı kullanımınızın herhangi bir üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği konusundaki herhangi bir iddianın soruşturulması, savunması, çözümlenmesi ve iptalinden tek başına sorumlu olacaktır.


Önerileriniz


Sizin Uygulama ile ilgili olarak Şirkete sağladığınız herhangi bir geri bildirim, yorum, fikir, iyileştirme veya öneri Şirketin yegane ve münhasır mülkü olarak kalır.


Şirket, herhangi bir şekilde Önerilerin size ait olduğunu belirtmeden veya size herhangi bir tazminat ödemeden Önerileri herhangi bir amaçla ve herhangi bir şekilde kullanma, kopyalama, değiştirme, yayınlama veya yeniden dağıtma hakkına sahip olacaktır.


Uygulamaya Yapılan Değişiklikler


Şirket, Uygulama veya bağlı olduğu herhangi bir hizmeti, önceden bildirerek veya bildirmeyerek ve Size karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın, geçici veya kalıcı olarak değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.


Uygulamaya Yapılan Güncellemeler

Şirket, zaman zaman Uygulamanın özellikleri/işlevleri için geliştirmeler veya iyileştirmeler sağlayabilir; yamalar, hata çözümleri, güncellemeler, geliştirmeler veya diğer değişiklikler bunlara dahildir.


Güncellemeler, Uygulamanın belirli özelliklerini ve/veya işlevlerini değiştirebilir veya silebilir. Şirketin (i) herhangi bir Güncelleme sağlama veya (ii) Uygulamanın belirli özelliklerini ve/veya işlevlerini Size sağlamaya veya etkinleştirmeye devam etme yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz.


Ayrıca tüm güncellemelerin veya diğer tüm değişikliklerin (i) Uygulamanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edileceğini ve (ii) bu Anlaşmanın şartları ve koşullarına tabi olacağını kabul edersiniz.


Bakım ve Destek

Şirket, Uygulamanın indirilmesi ve kullanılması için herhangi bir bakım veya destek sağlamaz. İlgili yasalara göre herhangi bir bakım veya desteğin gerekli olduğu takdirde bu tür bakım veya desteği sağlamakla Şirket yükümlü olacaktır.


Üçüncü Taraf Hizmetler


Uygulama, üçüncü taraf içerikleri (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, barındırabilir veya kullanıma sunabilir ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar sunabilir.


Şirketin, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden ve bu Üçüncü Taraf Hizmetinin doğruluğu, bütünlüğü, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasallığı, uygunluğu, kalitesi veya başka herhangi bir yönünden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti için Size veya başka herhangi bir kişiye ya da kuruluşa yönelik herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez.


Uygulamayı kullanırken ilgili Üçüncü Tarafların sözleşme şartlarına uymalısınız. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve bunlara giden bağlantılar sadece Size kolaylık sağlamak amacıyla sunulur, bunlara erişiminiz ve bunları kullanımınız tamamen kendi sorumluluğunuzdadır ve bu tür üçüncü tarafların şart ve koşullarına tabidir.


Gizlilik Politikası


Şirket, Sizin hakkınızdaki bilgileri https://www.miscgames.com/privacy-policy adresinde bulunan Gizlilik Politikamız uyarınca toplar, saklar, muhafaza eder ve paylaşır.


Bu Sözleşmeyi kabul ederek Gizlilik Politikamızın şart ve koşullarını kabul ettiğinizi ve onayladığınızı bildirmiş olursunuz.


Süre ve Fesih


Bu Sözleşme, Siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalır. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir neden göstermeden, önceden bildirerek veya bildirmeyerek bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.


Bu Sözleşmenin herhangi bir şartına uymamanız durumunda Şirket tarafından önceden haber verilmeden bu Sözleşme derhal feshedilecektir. Ayrıca Uygulamayı ve tüm kopyalarını Cihazınızdan veya bilgisayarınızdan silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.


Bu Sözleşmenin feshinden sonra Uygulamayı kullanmayı tamamen bırakmalı ve Uygulamanın tüm kopyalarını Cihazınızdan silmelisiniz.


Bu Sözleşmenin feshi, mevcut Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda (bu Sözleşmenin süresi sırasında) Şirketin kanun veya öz kaynak haklarını veya çözümlerini sınırlamaz.


Tazminat


Şirketi ve ana şirketleri, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, ortaklarını ve (varsa) lisans sağlayanlarını makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere (a) Uygulamanın kullanımı; (b) bu Sözleşmenin veya herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlali veya (c) üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkının ihlalinden kaynaklanan veya doğan herhangi bir iddia veya talepten korumayı ve muaf tutmayı kabul edersiniz.


Garanti Yok


Uygulama, Size "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm hata ve kusurlarla birlikte sunulur. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve bağlı kuruluşları ve bunların ilgili lisans ve hizmet sağlayıcıları adına, Uygulamayla ilgili olarak açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Bunlara ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme ile ilgili tüm zımni garantiler ve işlem, performans, kullanım veya ticaret yöntemi gidişatıyla ilgili ortaya çıkabilecek garantiler de dahildir. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın Şirket hiçbir garanti veya taahhüt vermez ve Şirket, Uygulamanın gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan herhangi bir sonuca ulaşacağına, başka herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle birlikte çalışacağına ya da bunlarla uyumlu olacağına, kesintisiz çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağına, hatasız olacağına veya herhangi bir hatanın ya da kusurun düzeltilebileceğine veya düzeltileceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz.


Yukarıdakileri sınırlamadan, Şirket veya şirketin sağlayıcılarından herhangi biri aşağıdakilerle ilgili açık veya zımni herhangi bir tür beyan veya garanti vermemektedir: (i) Uygulamanın ya da Uygulamada yer alan bilgiler, içerik ve materyaller veya ürünlerin çalışması veya kullanılabilirliği; (ii) Uygulamanın kesintisizliği veya hatasızlığı; (iii) Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya geçerliliği; veya (iv) Uygulamada, sunucularında, Şirket tarafından veya Şirket adına gönderilen içerik veya e-postalarda virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, zaman bombası veya diğer zararlı bileşenlerin bulunmaması.


Bazı yargı bölgeleri belirli garanti türlerinin istisna sayılmasına veya bir tüketicinin uygulanabilir yasal haklarına ilişkin sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bazıları veya tümü Sizin için geçerli olmayabilir. Fakat böyle bir durumda 11. Bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, geçerli kanun kapsamında uygulanabilecek en geniş ölçüde uygulanacaktır. Yasalar uyarınca reddedilemeyecek herhangi bir garantinin mevcut olduğu takdirde bu garantiden yalnızca Şirket sorumlu olacaktır.


Sorumluluğun Sınırlandırılması


Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm yükümlülüğü ve yukarıdakilerin tümü için münhasır çözüm yolunuz, Uygulama için veya Uygulama aracılığıyla fiilen ödediğiniz miktarla sınırlı olacaktır.


Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kar kaybı, veri veya diğer bilgilerin kaybı, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Uygulama kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olabilecek gizlilik kaybı, Uygulamada kullanılan üçüncü taraf yazılım ve/veya üçüncü taraf donanım ya da aksi takdirde bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüyle bağlantılı bir zarardan) sorumlu olmayacaktır. Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa ve çare ana amacını yerine getirmese bile bu durum değişmez.
Bazı eyaletler/yargı bölgeleri dolaylı veya arızi zararların istisna sayılmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki istisnalar ve sınırlamalar Sizin için geçerli olmayabilir.


Bölünebilirlik ve Feragat


Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, söz konusu hükmün amaçlarına geçerli yasalar uyarınca mümkün olan en geniş kapsamda ulaşmak için değiştirilecek ve tercüme edilecektir, geri kalan hükümler ise tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorunlu kılınmaması, tarafların daha sonra herhangi bir zamanda bu hakkı kullanma veya bu yükümlülüğün yerine getirilmesini zorunlu kılma kabiliyetini etkilemez ya da bir ihlalin feragat edilmesi, müteakip herhangi bir ihlalden de feragat teşkil etmez.


Ürün İddiaları


Şirket, Uygulama ile ilgili hiçbir garanti vermemektedir.


Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluk


İşbu sözleşmeyle (i) Amerika Birleşik Devletleri hükümet ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı veya ABD hükümeti tarafından "terörü destekleyen" ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin herhangi bir yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve temin edersiniz.


Bu Sözleşmeyle İlgili Değişiklikler Hakkında


Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi istediği zaman düzenleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapılırsa yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce haber vereceğiz. Ne tür değişikliklerin önemli sayıldığı tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.


Herhangi bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamaya erişmeye veya Uygulamayı kullanmaya devam ederek revize edilmiş şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız artık Uygulamayı kullanma yetkiniz yoktur.


Geçerli Kanunlar


Ülkenin kanunları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, bu Sözleşmeyi ve Uygulamayı kullanımınızı yönetir. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası kanunlara tabi olabilir.


Bütün Anlaşma


Uygulamayı kullanımınıza ilişkin Siz ve Şirket arasındaki bütün anlaşma bu Sözleşmeden oluşur ve bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasındaki önceki ve eşzamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçer.


Başka bir Şirketin hizmetlerini kullandığınızda veya satın aldığınızda geçerli ek şartlar ve koşullara tabi olabilirsiniz, Şirket bu tür bir kullanım veya satın alma sırasında Size bu şartlar ve koşulları sağlar.


Bizimle İletişime Geçin


Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki yollar sayesinde bizimle iletişime geçebilirsiniz:


E-posta aracılığıyla: info@miscgames.no
Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: http://support.miscgames.no/support/home